WARPIRIS BİLİŞİM TEKNOLOJiLERİ A.Ş.

1. AMAÇ ve KAPSAM

a. BGYS ve KVYS Politikamızın amacı:

WARPIRIS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ hizmetlerinde; ISO/IEC 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ve ISO/IEC 27701: KVYS standardında kurulan sistemlerin ana teması; insan, altyapı, yazılım, donanım, müşteri bilgileri, kuruluş bilgileri, tüm iş ve işlemler, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, kalite ve risk yönetimini güvence altına almak, bilgi-kalite güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi-kalite güvenliği ve müşteri memnuniyeti ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

b. KAPSAM

 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı WARPIRIS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş süreçleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak,
  • Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
  • Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,
  • Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,
 • BGYS kurulmasında ve uygulanmasında liderlik etmek ve BGYS uygulamalarına üst düzeyde katılım sağlamaktadır.

Kişisel Bilgiler kapsamında;

 • Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.
 • Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıklıkların, BGYS ve KVYS Ekibine rapor etmek ve BGYS ve KVYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak.
 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek.
 • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.
 • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.
 • Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktadır.

Bu doğrultuda BGYS ve KVYS Politikamızın amacı ile birlikte üst yönetim olarak sağlanacağını taahhüt ederiz.