WARPIRIS BİLİŞİM TEKNOLOJiLERİ A.Ş.

KALİTE POLİTİKASI

WARPIRIS olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve etkin yürütülmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla, ISO 9001 Kalite Yönetim ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standardında belirtilen ilkeleri benimsemiş olarak, oluşturduğumuz Kalite Yönetim Sistemini aşağıdaki esaslar doğrultusunda uygulamayı, gözden geçirmeyi, sürdürmeyi ve sürekli iyileştirerek etkinliğini sağlamayı, ileri taşımayı hedefliyor ve;

 • Kalite Yönetim Sistemin kurulması ve yürütülmesi için yetki, rol ve sorumlulukları belirlemeyi; bu yetki, rol ve sorumlulukları periyodik olarak gözden geçirmeyi,
 • Bilgi güvenliğiyle ilgili tüm yasal mevzuata ve sözleşmelere uyum sağlamayı,
 • Bilginin ve bilgi varlıklarının korunması amacıyla, belirli zaman aralıklarında riskleri belirlemeyi ve gereken aksiyonları alarak riskleri yönetmeyi,
 • Yaşanacak herhangi bir olumsuzluk karşısında faaliyetlerinin ve paydaşlarına olan sorumluluklarının kesintiye uğramaması için iş sürekliliği planlarını hazırlamayı ve bu planları test etmeyi,
 • Bilgi güvenliği açıklıklarını ve ihlal olaylarını yönetmeyi ve tekrarlanmamasını sağlamayı,
 • Kalite Yönetim sistemi farkındalığını artırmak için, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde eğitimler gerçekleştirmeyi,
 • Zamanı doğru kullanarak, ölçülebilir ve ulaşılabilir hedefler doğrultusunda standart bir yönetim politikası yürütmeyi,
 • Kurumumuzdan hizmet alanların ihtiyaç ve beklentilerini zamanında karşılamayı, memnuniyetlerini sağlamayı,
 • En güncel ve etkin teknik güvenlik kontrolleri uygulamayı,
 • Bilgi güvenliği konusunda iç/dış tarafların farkındalığını yaratmayı,
 • Olağanüstü durumlarda iş sürekliliğini sağlayacak plan ve tatbikatları gerçekleştirerek kritik bilgilere erişimi sağlamayı,
 • Şirketi bütün çalışanları ve bütün yönetim kadrosuyla takım yapmayı,
 • Teknolojik gelişmelere süratle ayak uydurmayı,
 • Değişen pazar ve müşteri ihtiyaçlarına duyarlı, önerilere açık, hızlı ve hatasız olmayı taahhüt ediyoruz.